Rươu Bàu Đá Đinh Lăng Bà Điểm

100.000

Rươu bàu Đá Nguyên chất ngâm cùng đinh lăng sau 6 tháng ông uống bà khen

www.dacsanxunau.com.vn

Danh mục: